Askeri Ataşelik Kadrosunda Sözleşmeli Mütercim/daktilo Memuru Sinavi

Beyrut Büyükelçiliği 29.03.2019

Beyrut Askeri Ataşeliğinde görev yapmak üzere bir adet Sözleşmeli Mütercim/Daktilo Memuru pozisyonuna sınavla personel alınacaktır. Personel temini ile ilgili hususlaraşağıda sunulmuştur;

Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak.

En az yüksek okul veya bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

Çok iyi derecede Arapça, Türkçe ve İngilizce bilmek,

Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.
  Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir.)

  Özgeçmiş (CV),

  Pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

  Kimlik Kartının aslı, onaylı sureti ve 3 adet nüfus cüzdanı fotokopili sureti,

  Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti ile bir adet fotokopisi (Yurtdışında eğitim görmüş yüksekokul mezunları için Eğitim ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”),

  Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet fotokopisi,

  Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet renkli vesikalık fotoğraf,


  Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, c, ç, d ve e. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir


   Sınava girerken pasaport veya kimlik kartının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

   Yazılı Yeterlilik Sınavı:

   Yazılı eleme sınavı30 Nisan 2019Salı günü saat 10.00’da T.C. Beyrut Askeri Ataşeliği’nde yapılacaktır.

   Sınav Konuları:

   -
   Türkçe’den Arapça’ya çeviri (30 dk.)

   -
   Arapça’dan Türkçe’ye çeviri (30 dk.)

   -
   Türkçe Kompozisyon (30 dk.)

   -
   Matematik (20 dk.)

   Sözlü ve Uygulamalı Sınavı:

   Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 29 Nisan 2019 Cuma günü saat 14.00’da Askeri Ataşelik’te yapılacak sözlü ve uygulamalı sınava davet edileceklerdir.

   Sözlü Sınav Konuları:

   -
   Genel Kültür,

   -
   Türkiye ve Dünya Coğrafyası,

   -
   Türkiye ve Lübnan’ın diğer ülkelerle uluslararası ilişkileri

   -
   Türk İnkılap Tarihi

   -
   Lübnan Tarihi

   Uygulamalı Sınav Konuları:

   -
   (Bilgisayarda) Daktilo Sınavı


   Başvurular en geç 26 Nisan 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Beyrut Askeri Ataşeliği Rabieh, Zone II, 1st Street Metn, Lebanon adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 10.00-14.00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Askeri Ataşeliğimiz sorumlu değildir.


   Yazılı Sınav Yeri: Beyrut Askeri Ataşeliği, Rabieh, Zone II, 1st Street Metn, Lebanon

   Sözlü ve Uygulamalı Sınav Yeri: Beyrut Askeri Ataşeliği, Rabieh, Zone II, 1st Street Metn, Lebanon

   Tel: +961 (0) 4 41 97 41

   Sınavda başarılı olan personel başarı sırasına göre sıralanacaktır. İlk kazanan personelden itibaren güvenlik soruşturması icra edilecek, soruşturmanın olumlu sonuçlanması halinde işe alım yapılacaktır. İlk kazanan pesonelin güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde bir sonraki personel değerlendirmeye alınacaktır.

   İşe başlama tarihi Sosyal Güvenlik Kurumuna giriş bildirgesinin teslimini müteakip kesin olarak belirlenecektir.


   E-mail: asat.beyrut@tsk.tr

   NOT:

   Sınavda başarılı olan personel başarı sırasına göre sıralanacaktır. İlk kazanan personelden itibaren güvenlik soruşturması icra edilecek, soruşturmanın olumlu sonuçlanması halinde işe alım yapılacaktır. İlk kazanan pesonelin güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde bir sonraki personel değerlendirmeye alınacaktır.

   İşe başlama tarihi Sosyal Güvenlik Kurumuna giriş bildirgesinin teslimini müteakip kesin olarak belirlenecektir.


   İlgili Dosyalar

   SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM DAKTİLO ALIMI.docx

   Pazartesi - Cuma

   09:00 - 16:00 / Kon. 09:00 - 14:00

   1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
   6.1.2018 6.1.2018 Noel Bayramı (Ortodoks Ermeniler) ve Epifani
   9.2.2018 9.2.2018 Aziz Marun Günü
   14.2.2018 14.2.2018 Refik Hariri Anma Günü
   25.3.2018 25.3.2018 Hz. Meryem'e Hz. İsa'ya hamile kalacağının bildirilmesi yortusu
   30.3.2018 30.3.2018 Kutsal Cuma
   1.4.2018 2.4.2018 Paskalya Bayramı
   6.4.2018 6.4.2018 Kutsal Cuma (Ortodoks Kilisesi)
   1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
   6.5.2018 6.5.2018 Şehitler Günü
   25.5.2018 25.5.2018 Direniş ve Kurtuluş Günü
   15.6.2018 16.6.2018 Ramazan Bayramı (Sunni ve Şii mezheplerine göre bayramın başlangıç günü değişmektedir.)
   15.8.2018 15.8.2018 Meryem Ana Günü
   21.8.2018 22.8.2018 Kurban Bayramı (Sünni ve Şii mezheplerine göre bayramın başlangıç günü değişmektedir.)
   11.9.2018 11.9.2018 Hicri Yılbaşı
   20.9.2018 20.9.2018 Aşure Günü
   20.11.2018 20.11.2018 Mevlit Kandili
   22.11.2018 22.11.2018 Bağımsızlık Günü
   25.12.2018 25.12.2018 Noel Bayramı