Türkiye Cumhuriyeti

Beyrut Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Vize Başvuruları Sırasında Yaptırılacak Sağlık Sigortası Hakkında Duyuru , 04.01.2017

1- Türkiye’ye vize başvurusunda bulunacak yabancıların seyahat sürelerini kapsayacak şekilde yaptırılacak sağlık sigortalarının asgari koşulları aşağıda sunulmaktadır.

a) Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı (asgari teminat limiti 30.000 Euro),

b) Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli,

c) Sigortalının taburcu olduktan sonra ikamet adresine nakli,

d) Vefat eden sigortalının nakli.

2- Yabancıların vize başvuruları sırasında vize ücreti peşin olarak tahsil edilecek olup, vize başvurusu olumsuz sonuçlansa dahi iade edilmeyecektir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Beyrut Büyükelçiliği