Türkiye Cumhuriyeti

Beyrut Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Askeri Ataşelik Kadrosunda Sözleşmeli Mütercim/daktilo Memuru Sinavi , 27.05.2017

 

ASKERİ ATAŞELİK KADROSUNDA SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM/DAKTİLO MEMURU SINAVI

(05-07.06.2017)

 

Beyrut Askeri Ataşeliğinde görev yapmak üzere bir adet Sözleşmeli Mütercim/Daktilo Memuru pozisyonuna sınavla personel alınacaktır. Personel temini ile ilgili hususlar aşağıda sunulmuştur;

 

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak.

En az yükekokul veya bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

Çok iyi derecede Arapça, Türkçe ve İngilizce bilmek,

Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

 

 

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir.)

Özgeçmiş (CV),

Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

Nüfus cüzdanının aslı, onaylı sureti ve 3 adet nüfus cüzdanı fotokopili sureti,

Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti ile bir adet fotokopisi (Yurtdışında eğitim görmüş yüksekokul mezunları için Eğitim ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”),

Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet fotokopisi,

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet renkli vesikalık fotoğraf,

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, c, ç, d ve e. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 05 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 10.00’da T.C. Beyrut Askeri Ataşeliği’nde yapılacaktır.

Sınav Konuları:

Türkçe’den Arapça’ya çeviri (1 saat)

Arapça’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

Matematik (1 saat)

 

Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 07 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 10.00’da Askeri Ataşelik’te yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları:

Genel Kültür,

Türkiye ve Dünya Coğrafyası,

Osmanlı Tarihi,

Türk İnkılap Tarihi.

 

Uygulamalı Sınav Konuları:

        (Bilgisayarda) Daktilo Sınavı

 

BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 02 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Beyrut Askeri Ataşeliği Rabieh, Zone II, 1st Street Metn, Lebanon adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 10.00-14.00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Askeri Ataşeliğimiz sorumlu değildir.

SINAV YERİ:

Yazılı Sınav Yeri         : Beyrut Askeri Ataşeliği, Rabieh, Zone II, 1st Street Metn, Lebanon

 

Sözlü ve Uygulamalı Sınav Yeri: Beyrut Askeri Ataşeliği, Rabieh, Zone II, 1st Street Metn, Lebanon

Tel      : +961 (0) 4 41 97 41

E-mail: asat.beyrut@tsk.tr

NOT:

Sınavda başarılı olan personel başarı sırasına göre sıralanacaktır. İlk kazanan personelden itibaren güvenlik soruşturması icra edilecek, soruşturmanın olumlu sonuçlanması halinde işe alım yapılacaktır. İlk kazanan pesonelin güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde bir sonraki personel değerlendirmeye alınacaktır.

İşe başlama tarihi Sosyal Güvenlik Kurumuna giriş bildirgesinin teslimini müteakip kesin olarak belirlenecektir.