Türkiye Cumhuriyeti

Beyrut Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Türkiye-Lübnan Siyasi İlişkiler, 16.03.2016

 

Lübnan’la ilişkilerimiz özellikle 2004 yılında Başbakan Refik Hariri’nin ülkemizi ziyaretini izleyen dönemde ivme kazanmış, bu tarihten sonra Başbakan ve Bakan düzeyinde karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmiş ve ilişkilerimizin kurumsal bir yapıya kavuşturulması yönünde önemli adımlar atılmıştır.

 

Türkiye’nin 2006 yılında yaşanan savaşın ardından Lübnan’ın acil onarım ve yeniden imarına sağladığı kapsamlı yardım, 2008 yılında varılan Doha Mutabakatıyla sona eren siyasi krizin çözümünde oynadığı yapıcı rol ve BM Geçici Görev Gücü UNIFIL’e katkısı, 2005 yılında merhum Başbakan Refik Hariri’ye düzenlenen suikastın aydınlatılması amacıyla BM Güvenlik Konseyi kararıyla kurulan Lübnan Özel Mahkemesine maddi desteği, Lübnan’ın istikrar ve güvenliği ile toplumsal huzurunun korunması için elinden gelen katkıyı sağlamak konusundaki kararlılığının önemli göstergelerini oluşturmuştur.

 

2010 yılında vize uygulamasının karşılıklı olarak kaldırılması da, iki ülke halkları arasındaki etkileşimin artırılmasına olanak tanımak suretiyle Lübnan ile bağlarımızın daha da güçlendirilmesine zemin hazırlamıştır.

 

İki ülke arasındaki üst düzey temaslar bölgesel gelişmelerin de etkisiyle son dönemde sınırlı kalmıştır. Bu çerçevede, ülkemizden Lübnan’a son ziyaret 14-15 Ocak 2012 tarihlerinde Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nun (Dışişleri Bakanı sıfatıyla) Beyrut’ta düzenlenen BM Yüksek Düzeyli Konferansı vesilesiyle yaptığı ziyarettir.