Türkiye Cumhuriyeti

Beyrut Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Lübnan'ın Siyasi Yapısı, 18.01.2017

Lübnan Anayasası'na göre, Lübnan'ın yönetim şekli parlamenter demokratik cumhuriyettir. Siyasi sistem "kuvvetler ayrılığı" ilkesine dayandırılmıştır. Lübnan'daki mevcut siyasi yapının temelinde, 1943 yılında benimsenen ve yazılı olmayan "Ulusal Pakt" ile 1975-1989 yılları arasında yaşanan iç savaş sonrasında imzalanan “Taif Anlaşması” yer almaktadır.

Parlamento seçimleri dört yılda bir yapılmaktadır. Parlamento'daki 128 sandalye, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında yarı yarıya, bunlar da kendi içinde mezheplerin oranlarına göre bölüştürülmüştür. “Ulusal Pakt” uyarınca, Cumhurbaşkanı Maruni, Başbakan Sünni, Meclis Başkanı ise Şii’dir.