Türkiye Cumhuriyeti

Beyrut Büyükelçiliği

Konuşma Metinleri

GELECEK NESİL DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TOPLANTIDA YAPILAN KONUŞMA, 31.05.2011

GELECEK NESİL DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ETKİNLİĞİNDE
YAPILAN KONUŞMA
31 MAYIS 2011-UNESCO)

Değerli vatandaş ve soydaşlarım,
Değerli Lübnanlı, dostlarımız,

Bildiğiniz gibi, Osmanlı İmparatorluğunun Birinci Dünya Savaşında yenilmesinin ardından, Osmanlı yurdu büyük devletlerin işgali altına girmişti. Türkler bu işgale karşı Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bir Kurtuluş Savaşı başlatmışlardır. Büyük Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a gelmesiyle başlayan Kurtuluş Savaşı 1922 yılında zaferle sonuçlanmış, 1923 yılında da Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs, Türkiye’de her yıl Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaktadır. Atatürk, bugünü gençlere ithaf etmiştir.

Bu akşam burada Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak üzere Lübnan’daki Türk toplumu ve gençleriyle bir araya gelmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bizi bu vesileyle buluşturan Gelecek Nesil Derneğine ve onun değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyor, kendilerini kutluyorum.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin kültürlerine ve tarih bilincine sahip kuşaklar olarak yetiştirilmeleri çok önemlidir. Gelecek kuşaklarımızın, yaşadıkları bu ülkede Lübnan toplumuna uyum sağlamış, sorumlu ve başarılı bireyler olmaları ve aynı zamanda ana vatanları olan Türkiye ile bağlarını korumaları, köklerinin bulunduğu ülkeyi tanımaları da önem verdiğiniz bir hedeftir.

Türkiye’den göç ederek Lübnan’ı yeni vatanları olarak seçmiş olan soydaş ve vatandaşlarımız arasındaki ilişkileri ve dayanışmayı güçlendirmeye çalışan, bu amaçla başarılı etkinlikler düzenleyen Gelecek Nesil Derneği 19 Mayıs Bayramını da bu anlayışla birlikte kutlamamıza imkan sağlamıştır.

Değerli konuklar,

Bugün Büyükelçiliğimizin Konsolosluk Şubesinde yaklaşık 10.000 vatandaşımızın kaydı bulunmaktadır. Ancak, Lübnan’da Konsolosluğumuza kaydolmamış vatandaşlarımızın ve Türk vatandaşlığı bulunmayan soydaşlarımızın sayılarının on binleri aştığını biliyoruz. Türkiye ile vatandaşlık bağlarını koruyup güncellemenizin sizler için yararlı olacağını düşünüyoruz.

Öte yandan, Türkiye’den Lübnan’a göç etmiş olan soydaş ve vatandaşlarımızın birlikte, dayanışma içinde hareket etmeleri halinde, daha güçlü olacaklarına, seslerini daha iyi duyuracaklarına inanıyoruz.

Bu nedenle, Lübnan’da mevcut çok sayıda derneğin geniş bir çatı örgütü altında bir araya gelmesini destekliyoruz. Bu amaçla önümüzdeki aylarda sizlerle tekrar buluşmayı diliyorum.

Değerli gençler,

Sizler, Türkiye’nin buradaki temsilcileri, Lübnan toplumunun önemli bireylerisiniz. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurtuluş Savaşıyla başlattığı çağdaşlaşma mücadelesini bilmeniz, sizlere buradaki yaşamınızda ışık tutacaktır. Anavatan olarak, Lübnan’daki uyumlu ve başarılı bireyler olmanızı ve bu ülkenin birlik, dayanışma ve kalkınmasına katkılarda bulunmanızı istiyoruz.

Bu düşüncelerle tüm toplumumuzun geçmiş Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, hepinize en içten dileklerle selam ve saygılarımı sunuyorum.